messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)


ความหมายและสัญลักษณ์ อถล.


image ประชาสัมพันธ์
วัน Kick off กิจกรรมห้ามเผาในที่โล่งทุกประเภท ทุกพื้นที่
No Gift Policy
ปลุกจิตสำนึกไม่คอรัปชั่น สำหรับบุคลากร อบต.สะอาดไชยศรี
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
วันดินโลก
สวัสดีปีใหม่ 2567
งานประเพณีลอยกระทง 2566
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้าไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันคล้ายวันสววคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2567[11 กรกฎาคม 2567]
รับเกียรติบัตรยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[9 กรกฎาคม 2567]
มอบทรายอะเบท[4 กรกฎาคม 2567]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8/67 วันที่ 29 พฤษภาคม 2567[29 พฤษภาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview28

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
cast ผู้บริหารองค์กร
นายวิสิทธิ์ศักดิ์ สนศรี
นายก อบต.สะอาดไชยศรี
นายวิสิทธิ์ศักดิ์ สนศรี
นายก อบต.สะอาดไชยศรี

สถิติ sitemap
วันนี้ 10
เดือนนี้1,982
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)49,634
ทั้งหมด 193,683


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ